Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: Boomsma

aantal gevonden: 12

B-1959: L. Boomsma, Stiens, gemeente Leeuwarderadeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-4589: Jogchum Boomsma, Franeker. Afgegeven: 2-8-1921

B-5642: Ate de Jong, Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 19-5-1933 (Duplicaat)

B-11848: Krelis de Haan, Sneek (Singel 33). Afgegeven: 25-7-1927 (Duplicaat geweigerd 30 juli 1931)

B-13087: Hein Knol en Zonen, Holwerd, gemeente Westdongeradeel. Afgegeven: 10-1-1938 (Duplicaat)

B-19676: Wytze Tuinenga, Berlikum, gemeente Menaldumadeel (Kruisstraat 47). Afgegeven: 24-2-1950 (Wytze Tuinenga en Wybren Boomsma hebben samen dit nummer. Overgeschreven)

B-21026: Hendrik Boomsma, Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 25-3-1935
B-23154: Jacob Blaauwbroek, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 6-4-1937

B-27551: Jan Pieters Boomsma, Akkerwoude, gemeente Dantumadeel. Afgegeven: 16-5-1945

B-29184: Cornelis Boomsma, Oostrum, gemeente Oostdongeradeel (no. K1). Afgegeven: 19-2-1946

    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.