Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-2184

  • IJ. Sipma, Harlingen (Franekerend 17). (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
  • Lukas de Jong, Harlingen (Franekerend 25). Afgegeven: 2-7-1923 (Overgeschreven)

Leeuwarder Courant 12 juni 1961:
Lucas de Jong, bekend uit de beurtvaart, te Harlingen overleden
Op 66-jarige leeftijd is te Harlingen de heer Lucas de Jong, een der oud-gedienden uit de strijd om de hegemonie van de Friese beurtvaart overleden. Zijn vader begon reeds in de tweede helft der vorige eeuw een trekschuitdienst van Harlingen op Leeuwarden en later een vrachtdienst per zeilschip. Toen de „Prins van Oranje” in 1890 in de vaart kwam, zette hij de stoomboot „Paul Kruger” daar naast. In de eerste helft der twintigste eeuw hadden er zeer vele mutaties in de ondernemingsvormen plaats, volgde de ene fusie op de andere en spatte ook de ene combinatie na de andere weer uiteen. Lucas de Jong volgde in 1919 zijn vader op, combineerde met IJ. Sipma, later met Roersma, voer met de „Generaal de Wet I” en „II” en probeerde het ook met een autodienst.
In 195(?) gaf hij er de brui aan. Hij liet het terrein aan Roersma en Sipma over, die toen al gauw gingen combineren met de Prins van Oranje en daarmee een einde maakten aan een strijd van meer dan een halve eeuw. De heer De Jong meldde zich bij de werf „Welgelegen”, waar hij werk kreeg. Hij wilde vorig jaar nog niet met pensioen. Zijn gehele leven werkte hij als het ware dag en nacht door; voor rusten voelde hij niets.

(04-06-2014)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.