Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-10119

  • Jacob van der Schaaf, Duurswoude, gemeente Opsterland. Afgegeven: 7-4-1926

(fotonr: 3349. Bron: Alle Nijdam)

trefwoorden bij foto 3349 toevoegen


Van handkar tot vrachtauto
Nadat het expeditiebedrijf van de fam. Van der Schaaf te Duurswoude bijna honderd jaar door drie geslachten is geëxploiteerd, is het nu overgedragen aan de fa. G. Hogenberg te Appelscha. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw begon Harm van der Schaaf te Duurswoude een vrachtdienst op Gorredijk en Drachten. Dat ging per...handkar. Toen de zoon Hillebrand twaalf jaar was, had hij de school afgelopen en hij kwam bij zijn vader in de „zaak". De jonge vrachtrijder bracht het al gauw tot een hondekar. Toen Hillebrand bij zijn huwelijk de zaak overnam schakelde hij al spoedig over op paard en wagen. Men ziet er was een gezonde groei te constateren. Toen zijn ook ritten ingelegd naar Oosterwolde en Heerenveen. Dat ging zo vele jaren en toen Hilbert, zoals hij in de wandeling genoemd wordt (hij is nü 87 jaar) ouder werd, sprong zijn zoon Jacob hem bij. Van één paard kwam het tot een span en nog weer later werd een vrachtauto aangeschaft. In de bezettingsjaren is deze auto in beslag genomen; toen moest de dienst weer met paard en wagen worden ingelegd. Na de bevrijding is weer een auto aangeschaft en de oude Hillebrand trok zich definitief terug. Jacob zette de zaak alleen voort totdat hij in het laatst van het vorig jaar plotseling kwam te overlijden. De weduwe hield de dienst voorlopig aan, doch bij gebrek aan een opvolger is hij nu overgedragen aan de firma Hogenberg, hiervoor genoemd.

Uit de Friese Koerier, 16 januari 1954 (31-03-2015)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.