Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Aantal gevonden inschrijvingen: 45084

B-1: Henri Jacob Sierevelt, Leeuwarden. Afgegeven: 2-1-1906

B-1: Auke Spyksma, Birdaard, gemeente Dantumadeel. Afgegeven: 23-3-1944
B-2(*): Lolke Dokkum, Sneek. Afgegeven: 2-1-1906

B-2(*): Gemeente Sneek, Sneek. Afgegeven: 14-9-1933 (Overgeschreven. Duplicaat 28 april 1945)
B-2(*): De Gemeente Sneek, Sneek. Afgegeven: 28-4-1945 (Duplicaat)
B-3(*): Gabriël van Schouwen, Nijehaske, gemeente Haskerland. Afgegeven: 2-1-1906 (Vervallen 15 september 1913)
B-3(*): Jacob de Graaff, Heerenveen (Lindegracht 58). Afgegeven: 15-9-1913
B-4(*): Meinze Barteles Vries, Harkema Opeinde, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 2-1-1906

B-4(*): Hendrik P. Sytsma, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 9-9-1932 (Overgeschreven)
B-5(*): Liekele Wielinga, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 2-1-1906
B-5(*): Jan Wielinga, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 15-5-1936 (Overgeschreven)
B-6(*): Jan Kornelis Dijkstra, Heerenveen. Afgegeven: 2-1-1906
B-6(*): Jan Dijkstra, Heerenveen (Dracht ). Afgegeven: 20-3-1922 (Nieuw exemplaar, overgeschreven 30 december 1938)
B-6(*): Firma K. Dijkstra, Heerenveen (Gedempte Molenwijk ). Afgegeven: 30-12-1938 (Overgeschreven)
B-6(*): Tjalke Kramer, Kortezwaag, gemeente Opsterland (no. 224). Afgegeven: 20-5-1946 (Vervallen 02 februari 1953)
B-7(*): Theodorus Harmens Leenes, Heerenveen. Afgegeven: 2-1-1906

B-7(*): Theo Zoovele, Drachten, gemeente Smallingerland (Zuidkade 34). Afgegeven: 15-8-1940
B-8(*): Cornelis Spaanstra, Buitenpost, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 2-1-1906
B-8(*): Jarl Ruinen, Ee, gemeente Oostdongeradeel. Afgegeven: 15-8-1940
B-9(*): Wytze Hingst, Bergum, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 2-1-1906
B-9(*): Firma Hoogeveen, Leeuwarden (Wijbrand de Geeststraat 28). Afgegeven: 12-8-1936 (Overgeschreven)
B-10(*): Jacobus Hendrikus Akkerman, Hallum, gemeente Ferwerderadeel. Afgegeven: 2-1-1906 (Vervallen 29 juni 1907)

B-10(*): Gaele Sybolts de Boer, Huizum, gemeente Leeuwarderadeel (Schrans ). Afgegeven: 17-4-1913
B-10(*): Johannes Ypey, Witmarsum, gemeente Wonseradeel (Aijlvaweg ). Afgegeven: 31-3-1950 (Overgeschreven)
B-11: Jan Jacobs Mulder, Noordwolde, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 3-1-1906


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.